Консервація або Зберігання книг і архівних документів є суттєвим компонентом комплексної програми щодо захисту та збереження бібліотечних і архівних фондів для поточного і майбутнього використання. Будь-які матеріали пошкоджуються в процесі зберігання, в тому числі – в результаті природного старіння (яке можна уповільнити, створивши відповідні умови зберігання), при транспортуванні, копіюванні, використанні.

Консервация или Хранение книг и архивных документов является существенным компонентом комплексной программы по защите и сохранению библиотечных и архивных фондов для текущего и будущего использования. Любые материалы повреждаются в процессе хранения, в том числе в результате естественного старения (которое можно замедлить, создав соответствующие условия хранения), при транспортировке, копировании, использовании.