Оцифрованіє” є одним з найбільш важливих областей для збереження рідкісних книг. Воно має на увазі розробку цифрового сурогату фізичного об’єкта. Завдання Оцифровки – це зберегти книги, документи, ноти і т.д.
Звичайно, старовинні фоліанти, бібліографічні раритети неможливо повноцінно зберегти як цифрової копії, вона не передасть фактури паперу, художньої цінності ілюстрацій, переливів світла на пергаменті і т. П. Але в інших випадках книга – це, в першу чергу, джерело знань, інформації .

“Оцифрование” является одним из наиболее важных областей для сохранения редких книг. Оно подразумевает разработку цифрового суррогата физического объекта. Задача Оцифровки — это сохранить книги, документы, ноты и т.д.
Конечно, старинные фолианты, библиографические редкости невозможно полноценно сохранить в виде цифровой копии, она не передаст фактуры бумаги, художественной ценности  иллюстраций, переливов света на пергаменте и т. п. Но в остальных случаях книга — это, в первую очередь, источник знаний, информации..