Членство в Асоціації є почесним і важливим для всіх організацій бібліотечного та архівного профілю. Воно підтримує роботу, яку ALAWU здійснює від імені бібліотечної спільноти України Західної. Члени ALAWU отримують пільгові тарифи на реєстрацію в професійних заходів, вони мають можливість брати участь у грантових програмах по Відновлення, Зберіганню, оцифровки та інших програмах.

Ви ще не зареєстровані? Приєднуйтесь до ALAWU сьогодні для підтримки бібліотечної спільноти Західної України і отримаєте пільги від членства в ALAWU!

 • Представлення інтересів Вашої організації в різних міжнародних асоціацій
 • Допомога в участі в міжнародних конференціях та інших заходах
 • Розрахунок ставки дисконтування для різних місцевих і міжнародних конференцій та інших заходів
 • Допомога у відносинах з іноземними посольствами та консульствами
 • Пріоритет у здійсненні програм відновлення, зберігання і оцифровки.
 • Сприяння в отриманні спеціальних міжнародних нагород і грантів.
 • Знижки на участь в професійних семінарах і робочих зустрічей
 • Знижки на поїздки (квитки, готелі, оренда автомобілів …) для участі і під час проведення ділових заходів.
 • Знижки на рекламу
 • Можливість використання логотипу Асоціації для потреб своєї організації (з урахуванням цілей і завдань Асоціації та Коду Етики)

Членство в Ассоциации является почетным и важным для всех организаций библиотечного и архивного профиля. Оно поддерживает работу, которую ALAWU осуществляет от имени библиотечного сообщества Западной Украины. Члены ALAWU получают льготные тарифы на регистрацию в профессиональных мероприятий, они имеют возможность участвовать в грантовых программах по Восстановлении, Хранению, Оцифровке и других программах.

Вы еще не зарегистрированы? Присоединяйтесь к ALAWU сегодня для поддержки библиотечного сообщества Западной Украины и получите льготы от членства в ALAWU!

 • Представление интересов Вашей организации в различных международных ассоциаций
 • Помощь в участии в международных конференциях и других мероприятиях
 • Расчет ставки дисконтирования для различных местных и международных конференций и других мероприятий
 • Помощь в отношениях с иностранными посольствами и консульствами
 • Приоритет в осуществлении программ восстановления, хранения и оцифровки.
 • Содействие в получении специальных международных наград и грантов.
 • Скидки на участие в профессиональных семинарах и рабочих встреч
 • Скидки на поездки (билеты, гостиницы, аренда автомобилей …) для участия и при проведении деловых мероприятий.
 • Скидки на рекламу
 • Возможность использования логотипа Ассоциации для нужд своей организации ( с учетом целей и задач Ассоциации и Кода Этики)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ

500в рік

ОРГАНІЗАЦІЇ

1,000в рік

КОРПОРАТИВНЕ

2,000в рік

СТУДЕНТИ

250в рік