Асоціація допомагає бібліотекам і архівам, розташованим в західній частині України, відновити свою колекцію книг, документів, музичних нот і інших історичних цінностей, які були пошкоджені в результаті природного старіння, впливу хімічних і фізичних процесів, неправильного зберігання, а також неакуратне користування.

Ассоциация помогает библиотекам и архивам, расположенным в западной части Украины, восстановить свою коллекцию книг, документов, музыкальных нот и других исторических ценностей, которые были повреждены в результате естественного старения, воздействия химических и физических процессов, неправильного хранения, а также неаккуратного пользования.